• by Movilim-Shinuy

טיפים להשתלמות שמאפשרת חשיפה לפדגוגיות עדכניות, דיון בדילמות ויצירת קהילה לומדת


מהפכת החינוך כבר כאן. מנהלים ומורים רוצים שינוי, מובילים שינוי. בכל הרמות (משרד החינוך, הרשויות, בתי הספר) עובדים כדי לאפשר פדגוגיה אחרת, עדכנית. ניתן לראות יוזמות חינוכיות בכל פינה. וזה מדהים לראות את העוצמה, את הרעננות, את השותפות ביצירת השינוי וגם קצת את התחרותיות, מהסוג הבריא, המניע.

ואז מגיעות ההשתלמויות למורים. וברוב המקרים שום דבר לא השתנה. בעצם, לא מדוייק. התוכן משתנה. פעם זה אקלים חינוכי ופעם זה פדגוגיה עדכנית ופעם זה חדשנות בחינוך וכך הלאה. אבל, ברוב המקרים, האופן בו מתבצעת הלמידה בהשתלמויות, לא השתנה.

אבל כדי שמורים ילמדו אחרת בכיתות הם צריכים ללמוד אחרת בהשתלמויות. כדי לשנות תפיסות צריך לאפשר לערער ולהרהר. לא מספיק לשנות מרחבי למידה, צריך גם לייצר שינוי בתודעה. הלמידה של המורים צריכה לעבור שינוי בדיוק כפי שנדרש מהלמידה בכיתה.

אז רגע לפני שסוגרים את הפרטים האחרונים של ההשתלמויות לשנה"ל הקרובה, ללא קשר לתוכן ההשתלמות שנבחרה, הנה כמה דברים שכדאי לשים אליהם לב:

  1. בחרו השתלמות שבה המורות יוכלו לדבר על כל מה שמעניין אותן בחינוך ולדון באתגרים היומיומיים שמטרידים אותם. לצורך כך על המנחה לייצר אמון ופתיחות בקבוצה. ליצירת אמון ופתיחות נדרש שימוש במיומנויות הנחיה שיוצרות מגע/ שיוצרות היקשרות (בין המנחה למשתתפים, בין המשתתפים עצמם ובין המשתתפים למשימה) בשלבים הראשונים של הקבוצה. רק לאחר מכן מתחילים לייצר התערבויות ולמידה משמעותית בקבוצה. (אלו תהליכים שמתרחשים ברקע ההשתלמות, אין משמעותם שלא מתקיימת למידה בנושא ההשתלמות מתחילתה. אך אופי הלמידה והדגשים של הלמידה משתנים ככל שנוצרים פתיחות ואמון). זה נכון גם ללמידה בכיתה. אין למידה טובה בכיתה אם לא התבסס תהליך של היקשרות ויצירת אמון.

  2. בחרו השתלמות שבה המנחה עושה שימוש בשאלות פתוחות שמעוררות לחשיבה וכל משתתף רשאי למצוא את התשובות הנכונות עבורו. לצורך כך חשוב שבפגישת ההכנה להשתלמות יתקיים דיון ויובהרו מטרת ההשתלמות ומטרות המפגשים (פגישה של מזמין ההשתלמות והמנחה). המפגשים עצמם יתנהלו לאור מטרות אלו, אך יתאפשר מרחב למידה עבור כל משתתפת בנוגע לדרך ולאופן שבו היא חושבת שתוכל להשיג את המטרות. מחקרים מראים שמסגרת ברורה מאפשרת יצירתיות. באותו אופן מטרות ברורות להשתלמות הן המסגרת. בתוך המסגרת יש מרחב לסקרנות ולמידה ויצירתיות במציאת הדרך והתשובות של כל משתתף.

  3. אז רגע עם מה המורות יצאו מההשתלמות? בסוף צריך משהו מעשי! חשוב לבחור השתלמות שבה יש תוצרים, עליהם עובדים בין המפגשים ובמהלך המפגשים. לדוגמא בהשתלמות בנושא הערכה ומשוב למנהלות בחינוך המיוחד (קבוצה מאד הטרוגנית), עבדו מנהלות מתי"א על בניית טופס הערכה שמתאים לצרכים שלהן השונה מהטופס הסטנדרטי. העבודה החלה במהלך אחד המפגשים והמשיכה מחוץ להשתלמות. ובנוגע לתוצרים - חשוב לאפשר תוצרים ברמה האישית, כל מורה על פי תפיסתה החינוכית והאופן בו היא מלמדת בכיתה, ותוצרים ברמה שכבתית או בית ספרית. לדוגמא החלטה על שינוי מדיניות בנושא שעורי בית.

  4. בחרו השתלמות שבה מתקיימת התבוננות על הלמידה שמתרחשת בהשתלמות והתבוננות בתהליכים מקבילים בין הלמידה בקבוצה ובין הלמידה בכיתה. לדוגמא במפגש בנושא עבודת צוות, תתקיים התבוננות על האופן בו המשתתפים עובדים כצוות בהשתלמות, ולאחר מכן יתקיים דיון מתי נדרשת עבודת צוות בכיתה ואיך נכון לבנות משימות הדורשות עבודת צוות עבור התלמידים.

אם זו ההשתלמות שבחרתם אז בסופה תקבלו:

  • קהילת מורים לומדת – קבוצת עמיתים שיכולים לדבר על כל מה שמעניין אותן בחינוך ולדון באתגרים היומיומיים שמטרידים אותן.

  • מורים יצירתיים שמרגישים שהם יכולים לבחור את הדרך החינוכית שלהם

  • תלמידים שחווים למידה משמעותית יותר ומגוונת.

בהצלחה בהשתלמויות. מובילים שינוי ביחד!

#גיווןשיטותלמידה #למידהעללמידה #קהילתמוריםלומדת

66 views
הצטרפות לרשימת התפוצה

תודה שהצטרפת!