• by Movilim-Shinuy

גם בית גם ספר


כשמובילים שינוי, קל יותר להשיג אותו כאשר יש תמונה של היעד.

מחקרים מראים שכאשר אנחנו יודעים לדמיין את תמונת העתיד ויכולים לתאר את אותו יעד לפרטים, נוכל לסחוף אחרינו אנשים נוספים להשגת היעד. לעתים, בתחילה, היעד עדיין מעורפל והוא הולך ומתבהר במהלך הדרך, ומשנה צורה בהתאם למכשולים ולצרכים בהם נתקלים בדרך להשגתו.

בבית ספר א.ד.ם וסביבה בגעש הפיקו בתחילת השנה סרטון שמעביר בצורה יפהפיה מה המטרות והנושאים עליהם שמים דגש בשנת הלימודים.

השם שנבחר, גם בית וגם ספר, מעבר להיותו קליט, מעביר באופן מקסים ומוצלח את כל המסר. המונח בית-ספר הנו סמיכות לשונית ומשמעותו הבית של הספר. ב'א.ד.ם וסביבה' שיחקו עם המונח והפרידו בין שני חלקיו כך שלכל חלק יש משמעות נפרדת התורמת למסר הכללי. בית ספר הוא גם מקום בו מרגישים בבית וחווים חוויות משלימות לחוויות בבית - חלק זה מעיד על הדרך ואופן הפעילות; וגם מקום בו עסוקים בלמידה וקריאה - חלק זה מעיד על היעד.

כאשר היעד ברור והדרך להשגתו ברורה - מובילים שינוי.

אבל ידוע שתמונה שווה אלף מילים, והסרטון שווה הרבה יותר מכך, אז הנה הוא לפניכם.

עוד על התפיסה הפדגוגית ואופן העבודה בבית הספר 'א.ד.ם וסביבה' אפשר למצוא בפוסט הזה.

#תמונתעתיד #פדגוגיהעדכנית #למידהחווייתית #ניהולשינוי

42 views
הצטרפות לרשימת התפוצה

תודה שהצטרפת!