לוגו2.jpg

מורים והורים מדברים חינוך - אמון, שותפות, קהילה

על המיזם

מיזם שמאפשר למורים ולהורים שמעוניינים בכך, להיפגש אחת לחודש בבית הספר ולדבר על נושאים הקשורים בחינוך. המפגשים ינוהלו על ידי מורה והורה מבית הספר. מבנה המפגשים יאפשר הן למידת תוכן והן בירור עמדות ותפיסות של המשתתפים, שני חלקים שרלבנטיים ללמידה משמעותית. המפגשים יעודדו יוזמה ויישום של פרוייקטים בבית הספר כהמשך ישיר לחשיבה וללמידה במפגשים.

 

| מפגשים שמייצרים שותפות |

למה? לאיזה צורך עונה המיזם?

 • כיום קיים חוסר אמון בין הורים ומורים. מאשימים הורים בהתערבות, מאשימים מורים בחוסר מתן מענה לצרכי הילד ובתקשורת לקויה עם הורים.

 • עולם החינוך משתנה, ולמורים ולהורים אין מקום שמכוון ומאפשר חשיבה מחודשת על חינוך במאה ה- 21.

 • בעולם המהיר של היום, אין מרחב שמאפשר לנו לעצור, ללמוד, להתבונן ולדון.

 • בעולם של ניתוק וריחוק, יש לאנשים צורך בקהילות. בשנים הקרובות בתי הספר יתבססו כמרכזים קהילתיים, הן בשעות הלימודים והן לאחריהם.

 

מטרות

 • יצירת שיח פורה ומפרה בנושאים אקטואליים בתחום החינוך

 • קידום רעיונות ותפיסות חינוך עדכניות ומוטות עתיד

 • בניית בסיס לשותפות של הורים ומורים ויצירת יחסי אמון

 

תפוקות אפשריות

 • בסיס לרעיונות ופרוייקטים חדשים ליישום בבית הספר

 • בסיס לבניית קהילה בית ספרית

 

שיטה

 • בכל בית ספר מפגש של שעתיים, פעם בחודש, של הורים ומורים שמעוניינים במפגש.

 • למפגש 2 מנחים קבועים, הורה אחד מבית הספר ומורה אחד מבית הספר (בעלי רקע בהנחיית קבוצות). בנוסף למנחה חיצונית מטעם המיזם.

 • לכל מפגש יש נושא. רשימת הנושאים קבועה מראש.

 • למפגשים מבנה קבוע המבוסס על מעגל הלמידה של קולב.

 • למפגשים אין מטרה או תפוקה שנדרשות להשגה מלבד השיח המשותף בנושא.

 • אין חובה להגיע לכל המפגשים.

 • שימת דגש על כללי התנהגות בקבוצה ושמירה על דיבור נאות וכבוד הדדי.

 

נושאים למפגשים

 • חלומות בחינוך, תקשורת פרואקטיבית, לומד עצמאי, עבודת צוות, של מי הילד הזה, מרחבי למידה, למידה רב-תחומית וכו.

לוגו_edited.jpg