לוגו2.jpg

מאיץ לבניית קהילה בית-ספרית

רקע

" מערכת החינוך רואה בהורים שותפים בתהליך החינוכי במוסד החינוך". (חוזר מנכ"ל משרד החינוך. 2018)

"פוטנציאל הידע העצום הקיים בסביבה ניתן לניצול מושכל לטובת הלמידה במסגרת מוסדות החינוך. מומלץ לשלב אנשים בעלי ידע רלוונטי, שאינם עובדי הוראה, המגיעים מחוץ למערכת החינוך, בהעשרת הלמידה בבתי הספר..." (פדגוגיה מוטת עתיד. מגמות, אתגרים, עקרונות והמלצות. אגף מו"פ, ניסויים ויוזמות, משרד החינוך. 2016.)

| מייצרים שותפות ומצמיחים קהילה |

 

מטרה, שיטה ורציונל

 • מטרה: תכנון ויישום של פרויקט חינוכי בבית הספר, באמצעות צוות רב-תחומי בהשתתפות מורים והורים.

 • שיטה: 5 מפגשים | משך מפגש: 2-3 שעות | משתתפים: מורים והורים שבחרו בהשתתפות | התחייבות המשתתפים: השתתפות במפגשים ועבודה מעשית בין המפגשים עד ליישום הפרוייקט. קיום שיח פרואקטיבי.

 • רציונל: מפגשים שמרחיבים ומגוונים את קהל ההורים ששותפים לעשייה | מנצלים את הידע העצום הקיים בסביבה לטובת עשייה חינוכית בבית הספר | ובונים קהילה בית ספרית.

הייחודיות

 • שותפות. עשייה משותפת של מורים והורים.

 • צוות רב-תחומי. כמו בהייטק. צוות אד-הוק המורכב מבעלי מקצוע מגוונים שנרתמים לתכנון ויישום פרוייקט.

 • בניית אמון ועשייה. ניסיון רב בבניית אמון בקבוצות ושימוש בתקשורת מקדמת שמובילים לעשייה.

 

נושאים למיזמים ותוצרים אפשריים

 • של מי הילד הזה – שותפות וגבולות ביחסי הורים מורים | דמות הבוגר הרצוי

 • מרחבי למידה – שבירה וירטואלית של קירות הכיתה | עיצוב מחדש של מרחב למידה כיתתי

 • מדידה והערכה – עיצוב מחדש של תעודות ומסמכי ההערכה | חשיבה מחודשת על תהליכי ההערכה

 • חקר ויזמות – בניית מודל של חממה בית ספרית ליזמים צעירים

 • דיגיטל ורשתות חברתיות – הסכמים כיתתיים לשימוש מושכל ואחראי בדיגיטל וברשתות.

 • שיעורי בחירה והעשרה – קמפוס שיעורי בחירה בהנחיית מורים והורים.

 

מה יוצא לי מזה?

 • מכפיל כח. קידום ויישום פרויקטים חינוכיים בבית הספר בעזרת כח אדם אכפתי, מלבד צוות המורים.

 • אקלים מיטבי ויחסי אמון. חיזוק קשרים חיוביים בין מורים והורים סביב עשייה משותפת.

 • ניסיון מקצועי. צוות רב-תחומי המורכב מהורים ומורים בעלי מקצועות ותחומי עניין מגוונים שיתרמו מניסיונם המקצועי להצלחת הפרויקט.

 • יצירת קהילה בית ספרית. בעולם של ניתוק וריחוק, יש לאנשים צורך בקהילות. בשנים הקרובות בתי הספר יתבססו כמרכזים קהילתיים.

 • מחויבות ושותפות. שילוב 'כוחות דוחפים' מקרב מורים ומקרב הורים בהטמעת למידה עדכנית ומוטת עתיד, ובהתמודדות עם התנגדויות וקשיים.

לוגו_edited.jpg